X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://www.els.zgora.pl/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.

ENGLISH LANGUAGE SCHOOL
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH W ZIELONEJ GÓRZE
Strona Główna / Projekty Unijne / Języki Europy (zakończony) / REKRUTACJA /
REKRUTACJA


REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Projekt zakłada objęcie wsparciem 118 osób pracujących z powiatów krośnieńskiego, żarskiego i miasta Zielona Góra, które wyrażą wolę uczestnictwa w projekcie. (Organizator projektu złożył wniosek o rozszerzenie terenu przeprowadzenia szkolenia dla kolejnych powiatów z terenu województwa lubuskiego - powiat zielonogórski, nowosolski i świebodziński). W momencie uzyskania zgody z Urzędu Marszałkowskiego na rozszerzenie obszaru realizacji projektu  oraz jednocześnie w przypadku wolnych miejsc na szkolenie zrekrutowane będą również osoby z wymienionych powiatów zgodnie z kolejnością zgłoszeń. W związku z tym już od 2 listopada przyjmowane będą również zgłoszenia z wymienionych (dodatkowych) powiatów.


Planuje się rekrutację 32 osób na j. angielski oraz 32 osób na j. niemiecki. Kolejne 54 osoby rekrutowane będą na szkolenia z zakresu wybranego samodzielnie języka UE, przy czym grupa powstanie wtedy, gdy uzbiera się wystarczająca ilość chętnych na dane szkolenie, jeśli nie, zorganizowane będą dalsze szkolenia z zakresu j. angielskiego i niemieckiego.


Działania w ramach projektu realizowane będą zgodnie z polityką równości płci (równy dostęp do szkoleń dla kobiet i mężczyzn) oraz polityka równych szans. Polegać będzie to na dopuszczeniu do uczestnictwa w projekcie w równym stopniu kobiet i mężczyzn, osób w równym wieku, o różnym wykształceniu i statusie majątkowym, zamieszkałych na terenach wiejskich i miejskich, osób niepełnosprawnych.


Warunkiem przystąpienia do projektu będzie wypełnienie deklaracji uczestnictwa (umowy) oraz formularza zgłoszenia, który zawierać będzie informacje pozwalające określić kwalifikowalność potencjalnych uczestników do udziału w projekcie, a następnie przekazanie ich do biura projektu.

Ważne!!! Czy osoby pracujące prowadzące dodatkowo działalność gospodarczą mogą być uczestnikami projektów realizowanych w ramach III typu "szkolenia, kursy... skierowane do dorosłych osób pracujących...?

Osoby pracujące, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem i uzupełnianiem kwalifikacji mogą być uczestnikami projektów realizowanych w ramach III typu operacji, poddziałania 8.1.1, przy czym osoby, która prowadza również działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2007r. Nr 155, z późn. zm.) są traktowani jako przedsiębiorcy. w związku z powyższym osoby takie zgodnie z obowiązującymi zapisami SzOP PO KL  mogą być tylko uczestnikami projektów realizowanych w ramach I I II typu operacji Poddziałania 8.1.1

Informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Decydować będzie kolejność zgłoszeń. Pozostałe osoby wpisane będą na listę rezerwową. Jako formę zabezpieczenia przed wycofaniem się z projektu przewidziano umowę zobowiązującą do ukończenia kursu, za wyjątkiem wypadków losowych (choroba, zmiana miejsca zamieszkania, etc.). W umowie zostanie umieszczona klauzula o dobrowolnym uczestnictwie w projekcie.

Podczas rekrutacji zostaną zastosowane testy poziomujące, aby jak najlepiej dostosować poziom językowy do umiejętności uczestników.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji uczestników projektu:

Regulamin rekrutacji uczestników

  Regulamin rekrutacji uczestników

Rekrutacją odbędzie się w biurze organizatora projektu:

Szkoła Języków Obcych

"English Language School" s.c.

ul. Piaskowa 3c

65-204 Zielona Góra


Prosimy dostarczyć do biura projektu następujące dokumenty:

 Formularz zgłoszenia

 
  Formularz zgłoszeniowy                                                 Formularz zgłoszenia
 
   

Umowa szkoleniowa (umowę prosimy przygotować w dwóch egzemplarzach)

 
  Umowa szkoleniowa                                                       Umowa szkoleniowa

 

Oświadczenie uczestnika

 
  Oświadczenie uczestnika                                                 Oświadczenie uczestnika
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja


Wstecz
Do góry
Copyright © 2009-2017 ELS s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja GRT STUDIO