X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://www.els.zgora.pl/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.

ENGLISH LANGUAGE SCHOOL
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH W ZIELONEJ GÓRZE
Strona Główna / Projekty Unijne / Podniesienie kom. j. obcych i TIK (opolskie) w realizacji /
Podniesienie kom. j. obcych i TIK (opolskie) w realizacji
strona :[ 1 ]

O Projekcie
Strona projektu: els.zgora.pl/nysa

Tytuł projektu: Program podniesienia kompetencji w zakresie języków obcych i TIK w województwie opolskim
Nr i nazwa Osi Priorytetowej: RPOP.09.03.00-16-0071/16, RPO WO 2014-2020 09 Wysoka jakość edukacji
Numer i nazwa Działania RPO WO 2014-2020 09.03 Wsparcie kształcenia ustawicznego:
Numer i nazwa Priorytetu Inwestycyjnego: Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe potwierdzanie nabytych kompetencji.

UwagaI REKRUTACJA OD 19 czerwca 2017!

Informacje o projekcie:

Bezpłatne szkolenia językowe j. angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na poziomach A1-B1 skierowane do

 • 320 osób dorosłych (od 18go roku życia)

 • z terenu powiatu nyskiego


Bezpłatne szkolenia komputerowe poziom A i B skierowane do

 • 108 osób dorosłych (od 18go roku życia)

 • z terenu powiatu nyskiego


Projekt zakłada objęcie wsparciem ogółem 428 osób z grup defaforyzowanych na regionalnym rynku pracy ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, sytuację społeczno-zawodową i miejsce zamieszkania w tym min:

 • 343 mieszkańców obszarów wiejskich
 • 214 osób po 50 roku życia
 • 343 osoby o niskich kwalifikacjach  *UWAGA! Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 tj. wykształcenie ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa). W przypadku gdy uczestnik posiada np. wykształcenie policealne (szkoły policealne), tj. ISCED 4, nie wpisuje się w definicję osób o niskich kwalifikacjach. Więcej o poziomach ISCED
 • 86 osób z niepełnosprawnościami
 • 214 osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo ( wtym 129 osób długotrwale bezrobotnych)
 • 60% grupy docelowej stanowią kobiety (257 miejsc)

Wsparcie ma na celu zwiększenie dostępności kształcenia ustawicznego w zakresie kompetencji językowych lub cyfrowych prowadzące do:

 • uzyskania biegłości w zakresie języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego -potwierdzonej egzaminem zewnętrznym i wydaniem imiennego certyfikatu TOEIC, WiDaF lub TFI - w zależnoći od rodzaju wybranego języka obcego i poziomu zaawansowania (do poziomu B1 zgodnie z ESOKJ),
 • pełnego poziomu kompetencji cygrowych na poziomie A lub B wg DIGCOMP potwierdzonego egzaminem zewnętrznym i wydaniem imiennego certyfikatu ECCC

Organizatorem szkolenia jest:

Szkoła Języków Obcych

English Language School s.c.

ul. Piaskowa 3c

65-204 Zielona Góra

www.els.zgora.pl

 

UwagaI REKRUTACJA OD 19 czerwca 2017! Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w biurze projektu.

Biuro projektu:

ul. Poznańska 1

48-300 Nysa

Europejskie Centrum Edukacji VADEMECUM

pokój nr 26 (II piętro)

godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 12:00 - 18:00

tel: 506 877 304

e-mail: nysa@els.zgora.pl

więcej informacji na stronie: www.els.zgora.pl/nysa


strona :[ 1 ]
Wstecz
Do góry
Copyright © 2009-2017 ELS s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja GRT STUDIO