X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://www.els.zgora.pl/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.

ENGLISH LANGUAGE SCHOOL
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH W ZIELONEJ GÓRZE
Strona Główna / Projekty Unijne / Lubuskie -szkolenia językowe i komputerowe (w realizacji) /
Lubuskie -szkolenia językowe i komputerowe (w realizacji)
strona :[ 1 ]

Tytuł projektu: Szkolenia z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz ICT dla osób z województwa lubuskiego

Nr i nazwa Osi Priorytetowej: Oś 8. Nowoczesna edukacja

Numer i nazwa Działania  Działanie 8.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych

Typ projektu: "Typ I. Wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób w wieku powyżej 50 lat, osób o niskich kwalifikacjach) chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje w zakresie języków obcych i ICT poprzez udział w edukacji pozaformalnej uwzględniające popytowy system dystrybucji usług rozwojowych - zgodnie z SZOOP RPO-L2020"

 

Cele projektu: Nabycie kwalifikacji językowych i/lub cyfrowych przez min 80% wśród 420 (214K/206M) osób w wieku 25-64 lata, w szczególności o niskich kwalifikacjach i w wieku 50-64 lata , zamieszkujących na obszarze województwa lubuskiego, poprzez realizację szkoleń z języka angielskiego i/lub niemieckiego i/lub francuskiego zgodnie z ESOKJ i/lub ICT zgodnie z rama DCF, zakończonych certyfikacyjnym egzaminem zewnętrznym na wybranym poziomie biegłości w okresie 01.05.2018 do 30.09.2019 .

Obszar realizacji projektu: województwo lubuskie

Grupa docelowa:

420 osób w wieku 25-64 lata b w tym:

214 kobiet i 206 mężczyzn

252osób (126K/126M) o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie)  - w wieku 25-49 lat

20 osób (10k/10M) w wieku 25-49 bez względu na poziom wykształcenia

148 osób (78K/70M) w wieku 50-64 lata - bez względu na poziom wykształcenia

min. 42 osoby (22K/20M) niepełnosprawne

min.230 osób (117K/113M) z terenów wiejskich

324 osoby (164K/160M) na szkolenia językowe

  • język angielskie 156osób (78K/78M) - 13 grup (120h na grupę)
  • język niemiecki 156 osób (80L/76M) - 13 grup (120h na grupę)
  • język francuski 12 osób (6K/6M) - 1 grupa (120h na grupę)

96 osób (50K/46M) szkolenia ICT na poziomie A, B, C (grupy 8 osobowe)

  • poziom A (100h) - 10grup
  • poziom B (150h) - 4 grupy
  • poziom C (300h) - 1 grupa

 

które zamieszkują na terenie województwa lubuskiego w rozum. KC, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia umiejętności oraz kompetencji cyfrowych i językowych uwzględniających popytowy system dystrybucji usług rozwojowych. W projekcie zostaną zrealizowane szkolenia językowe i ICT wraz z egzaminami wewnętrznymi i certyfikacyjnymi

strona :[ 1 ]
Wstecz
Do góry
Copyright © 2009-2017 ELS s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja GRT STUDIO