X ZAMKNIJ
Nowe zasady dotyczące cookies: Zgodnie z dyrektywą unijną oraz obowiązującym polskim prawem informujemy o wykorzystywaniu w serwisie internetowym http://www.els.zgora.pl/ plików cookies ( ciasteczek ). Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie i przetwarzanie plików cookies kliknij Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak aby nie zapamiętywała plików cookies oraz przejść do Naszej Polityki Cookies.

dolnyslask / O Projekcie /
O Projekcie

Tytuł projektu: Szkolenia językowe i ICT dla mieszkańców Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej

Nazwa Programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Nr i nazwa Osi Priorytetowej: 10 Edukacja

Numer i nazwa Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspierania uczenia się przez całe życie

Zakres interwencji: Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzenia wiedzy, podnoszenia umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji.

Typ projektu:10.3.A Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych chcących podnieść kluczowe kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych i ICT

projekt ze wsparciem osób niepełnosprawnych

projekt, w ramach którego realizowane są szkolenia

projekt rozwijający kompetencje cyfrowe TIK

Obszar realizacji projektu: Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej

województwo dolnośląskie - powiaty:

Oławski - gminy: Domianów, Oława (gmina wiejska), Oława,

Strzeliński - gminy: Kondratowice, Przeworno, Strzelin, Wiązów

Średzki - gminy: Kostomłoty, Malczyce, Środa Śląska, Udanin

Wrocławski - gminy: Jordanów Śląski, Mietków

Wartość projektu: 1 219 664,92zł

wkład Funduszy Europejskich: 1 0360715,18zł

Cele projektu: Podniesienie kwalifikacji językowych i w zakresie ICT prowadzących do poprawy sytuacji na rynku pracy przez min. 90% wśród 322 osób (193K/129M), mieszkańców Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej, które z własnej inicjatywy sa zainteresowane nabyciem uzupełnieniem lub podwyższeniem kluczowych umiejętności i kompetencji o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie języków obcych i technik informatyczno-komunikacyjnych (TIK) poprzez uczestnictwo w wybranej formie wsparcia .

Grupa docelowa:

322 osób w tym:

177 osób (106K/71M) o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie)  - w wieku 18-49 lat

145 osób ((87K/58M) powyżej 50 roku życie - bez względu na poziom wykształcenia

32 osoby (19K/13M) w wieku 18 - 25

290 osób (174K/116M) w wieku powyżej 25 roku życia

129 osób (77K/52M) pracujących

129 osób (77k/52M) bezrobotnych - w tym 64 osoby (38K/26M) długotrwale bezrobotne

64 osoby (39K/25M) biernych zawodowo

194 osoby (116K/78M) z terenów wiejskich

32 osoby niepełnosprawne (29K/13M) 


Każdy Uczestnik Projektu będzie miał do wyboru bezpłatny udział  wyłącznie w 1 z następujących  szkoleń:

szkolenie językowe w zakresie

języka angielskiego - 120 osób (72K/48M) 240 godzin szkoleniowych na osobę (grupy 12 osobowe)

języka niemieckiego - 108 osób (65K/43M) 240 godzin szkoleniowych  na osobę (grupy 12 osobowe)

języka francuskiego - 24 osoby (14K/10M) 240 godzin szkoleniowych na osobę (grupy 12 osobowe)

na wybranym pełnym poziomie zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) wraz z zewnętrznym egzaminem certyfikującym.

szkolenia komputerowe

zgodnie z ramami DCF na poziomie A, B lub C - 70 osób (42K/28M)

poziom A 100h  (grupy 7 osobowe)

poziom B 120h  (grupy 7 osobowe)

poziom C 150h  (grupy 7 osobowe)

zakończonych egzaminem zewnętrznym ECCC 

Wstecz
Do góry
Copyright © 2009 ELS Wszelkie prawa zastrzeżone Projekt i realizacja GRT STUDIO | Strony internetowe |